Get to know Gymfed

Nieuw Algemeen Manager

 

Het nieuwe sportseizoen staat voor de deur, het Gymfedteam kijkt er naar uit om samen met zijn clubs de sporters een gymtastisch jaar te bezorgen. Naast nieuwe projecten en initiatieven brengt de start van het nieuwe seizoen eveneens enkele wijzigingen in onze organisatiestructuur met zich mee.

Onder leiding van nieuw Algemeen Manager Ilse Arys, aangesteld door de Raad van Bestuur als opvolger van voormalig Algemeen Manager Lode Grossen, stelt het Gymfedteam alles in het werk om zijn clubs en leden maximaal te ondersteunen in dit nieuwe sportseizoen.

De werking van de federatie is gestructureerd op basis van verschillende teams. Een 40-tal personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de dienstverlening aan de meer dan 320 clubs, het aanbod voor de recreatie- en de competitiesporter, en de begeleiding van de topsportgymnasten. International en Spotlight Belgium.

Boekhouding, financiën en IT

Nergens zoveel variatie als bij het administratief en financieel team. Als club kun je er terecht voor algemene vragen rond de clubwerking, het ledenbeheer, alsook voor de nodige verzekeringen die je wenst en moet afsluiten. Heb je als lid een ongeval tijdens het sporten, dan helpen zij je graag bij de afhandeling van je ongevallendossier. Wens je thuis nog wat extra te oefenen of wil je een leuk Gymbo/Gymba gadget? Onze medewerkers helpen je graag verder via onze Gymshop.

Clubondersteuning en kwaliteit

 

Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om onze clubs draaiende te houden. Van voorzitter tot jeugdsportcoördinator, van logistiek verantwoordelijke tot webmaster. Om die vrijwilligers te helpen, staat het team clubondersteuning klaar. Tools om de clubadministratie onder controle te houden, het delen van ‘good practices’ van andere clubs, het implementeren van het Q4Gym-label, het ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen infrastructuur … Binnen deze domeinen staat het team clubondersteuning paraat. Daarnaast zorgen deze medewerkers voor de implementatie van onze talrijke producten en programma’s in de clubs.

Om alles goed te organiseren, worden de Gymfedclubs in Vlaanderen opgedeeld in tien regio’s met een eigen regiocoördinator. Op die manier kunnen we snel het verschil maken.

 

Marketing, pers en communicatie

 

Het beheren van de onlinekanalen, het opvolgen van de drukwerken rond onze events en projecten, het onderhouden van contacten met pers en partners … Het communicatieteam neemt die taken voor zijn rekening. Heb je een vraag over het inloggen op de website, wens je als club de info op je clubpagina aan te passen, wil je meer weten over de functionaliteiten in Mijn Gymfed, heb je een vraag over een artikel op onze website … Contacteer dan ons communicatieteam!

 

Organisaties en events

 

Het organisatieteam ontfermt zich over alle interne Gymfedorganisaties, groot en klein.

Per seizoen staan een 100-tal wedstrijden en Recreatoernooien op het programma, verdeeld over tien verschillende disciplines. In samenwerking met de organiserende clubs volgt het organisatieteam de organisaties nauwgezet op.

 

Ook de coördinatie en organisatie van onze grote evenementen (zoals het Kaderweekend, de Kaderdag Dans, het Gymgala, de FIT-Challenge …) liggen in de handen van deze medewerkers. Voor onze grote events kunnen wij telkens rekenen op de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast begeleidt dit team ook onze clubs op internationale IJRU-wedstrijden en UEG- en FIG-organisaties zoals festivals, EAGC, WAGC …

Sportief beleid

 

De kernactiviteiten van de Gymfed zijn gymnastiek in al haar vormen en facetten: van jong tot minder jong, recreatief of competitief, in een specifieke discipline of net niet. Onze medewerkers komen allemaal uit de sportsector en weten dus was er leeft bij de clubs en de sporters. Samen zorgen zij voor programma’s en tools voor de gymnasten, skippers, dansers en freerunners, en ook voor de trainers en de juryleden. Het centrale doel van dit team? Van elke training of activiteit een fijne ervaring maken voor iedere sporter.

Topsport

 

Het team Topsport bestaat enerzijds uit alle trainers en anderzijds uit de Gymfed-bureel medewerkers. Het trainersteam staat in voor de dagelijkse trainingen in de verschillende basisschool- en regioclubs verspreid over héél Vlaanderen. Het trainersteam in Gent begeleidt de gymnasten binnen de disciplines Toestelturnen meisjes, jongens en Acro.

Hiernaast zorgt het topsport-team voor de opvolging van de dagelijkse activiteiten in onze topsportomgeving. De topsportwerking wordt tevens aangevuld met kiné’s, arts, osteopaat, voedingsdeskundige, sportpsycholoog en fysiek trainers.

 

Management

 

Het management staat in voor het dagelijks bestuur van de federatie binnen het bevoegdheidskader, vastgelegd door de Raad van Bestuur. Het staat in voor de uitvoering van de genomen beslissingen binnen de toegewezen verantwoordelijkheidsdomeinen. Heb je een vraag of wens je meer info over om het even welk domein? Elke club kan steeds terecht bij het Gymfedmanagement.

 

Heb je vragen rond een bepaald topic of wens je meer info? Het Gymfedteam 

staat steeds ter beschikking.