Q&A

Dominique Verlent, Sporttechnisch & Jeugdcoördinator TTM

 

Coach@Home is een online inspiratietool voor trainers. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, laten we de trainers aan de hand van korte filmpjes kennismaken met de oefenstof. We leggen het accent op kwaliteit, creativiteit en innovatie.

Q: “Dominique, wat is jouw inbreng in het Coach@Home verhaal?”

 

Dominique: “Voor het project Coach@Home sta ik in voor de algemene coördinatie van het project, en dan voornamelijk wat het inhoudelijke gedeelte betreft. Mijn collega Els Coppieters en ik hebben in samenwerking met een IT-firma het platform ontwikkeld. Aangezien Coach@Home zich richt tot elke discipline wordt ook elke sporttechnisch coördinator bij het project betrokken om mee de structuur te bepalen en sporttechnische input te geven. Daarnaast werken ook verschillende trainers en gymnasten mee om de oefenstof te demonstreren en te filmen. Bijna wekelijks trekt een medewerker eropuit om beeldmateriaal te verzamelen, te bewerken en vervolgens te publiceren in het platform.”

Q: “Wat is de grootste troef van de online tool?”

Dominique: “De grootste troef is dat het platform zich richt tot ALLE disciplines. We beogen hiermee dat trainers ook over de grenzen van hun eigen discipline heen gaan kijken en leren van elkaar. Trainers inspireren, ideeën bezorgen, vernieuwend zijn …, moet ertoe leiden dat men op die manier meer variatie in de trainingen brengt en het nog leerrijker en leuker maakt voor de gymnast.”


Q: “Hoe kwam Gymfed op het idee om deze online tool te maken?”

Dominique: “We willen als federatie innovatief zijn, inzetten op creativiteit en onze leden een brede opleiding aanbieden. Zeker wanneer het gaat om jonge sporters is het zeer belangrijk om niet te eenzijdig op te leiden, maar veel oefenstof in veel verschillende situaties aan te bieden. Dat komt immers het leerproces en de beleving van de sporter ten goede. We hopen met deze tool trainers daarin te ondersteunen.”

Q: “Tot welke doelgroep richt de tool zich?”

Dominique: Zowel de recreatrainer als de competitietrainer kan leuke oefenstof vinden in het platform. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kun je de oefenstof gebruiken voor alle leeftijden – er zitten dus zowel makkelijke als moeilijkere oefeningen in. Je kunt in het platform ook eenvoudig op zoek gaan door de oefening waarvoor je oefenstof wilt vinden in te geven als zoekterm. Dan krijg je meteen een lijstje met alle oefeningen die mogelijk in aanmerking komen. Handig toch?”

Q: “Hoelang ben je al bezig met de opbouw van deze tool? “


Dominique: “In 2017 zijn we gestart met het bekijken van bestaande platformen in de sport en andere domeinen, waarna we vanaf 2018 de structuur en de IT achter het platform ontwikkeld hebben. Parallel werd een medewerker gezocht voor het filmen van de beelden – intussen werden zo’n 1500 beelden vastgelegd. Deze beelden werden vervolgens bewerkt en ingeladen in het platform. Het verzamelen van het beeldmateriaal is een continu proces, zodat we maandelijks het platform met nieuwe oefenstof kunnen aanvullen.”


Q: “Zijn er echt oefeningen voor alle disciplines? “

 

Dominique: “Er zijn inderdaad oefeningen voor alle disciplines, inclusief voor onze nieuwste disciplines Rope Skipping en Freerunning! Het gaat van leuke opbouwoefeningen voor basiselementen zoals een rondat tot schroeven en/of dubbele salto’s, van eenvoudige bewegingen in het skippen tot moeilijke en vernieuwende tricks.  Zolang het kadert in een degelijke en zinvolle technische opbouw, kan alles aan bod komen! Het is immers de bedoeling een zo breed mogelijk publiek van trainers aan te spreken en te bereiken.”

 

 

Q: “Wat is het ultieme doel van deze tool?”

Dominique: “Trainers inspireren om in hun trainingen nog meer variatie te brengen, zodat de gymnasten op een leuke, gedifferentieerde en kwaliteitsvolle manier nieuwe bewegingen onder de knie krijgen! Toekomstgericht willen we de tool ook interactiever maken, zodat trainers tevens met elkaar oefenstof kunnen uitwisselen. Op die manier hopen we het platform een extra dimensie te geven waarbij iedereen van elkaar kan leren.”

Q: “Waarom zouden alle coaches een abonnement moeten nemen op Coach@home?”

Dominique: “Je krijgt een bron aan inspiratie om je trainingen en elementen op te bouwen, je kunt bruikbare oefenstof vergaren uit andere disciplines, je kunt het platform gebruiken op je gsm of tablet en op een snelle manier de oefeningen tonen aan je gymnasten. Bovendien verbreedt het je technische kennis en inzicht, en het kan extra ondersteuning bieden bij de trainerscursus die je volgt.”

Q: “Welke score geef jij deze tool?”

Dominique: 9/10. Wil je veel toffe oefenstof in één oogopslag, dan is Coach@Home een ‘must-have’! Je kunt de tool vinden onder je persoonlijke profiel in de linkerkolom.”